mobile menu toggle Pradžia
lt

Prekyba viešosiose vietose

Neringos savivaldybės tarybos sprendimai, reglamentuojantys leidimų prekiauti ar teikti paslaugas tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą:

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO:

2014-11-20 sprendimas Nr. T1-221 

2015-12-17  sprendimas Nr. T1-281

2016-12-22  sprendimas Nr. T1-237

2017-12-21 sprendimas Nr. T1-256

2018-12-20   sprendimas Nr. T1-208 

2019-12-19 sprendimas Nr. T1-243

2021-02-25 sprendimas Nr. T1-29

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ

2020-11-26  sprendimas Nr. T1-221

DĖL PREKYBOS AR PASLAUGŲ TEIKIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE, NUOMOJAMOSE VIEŠOJO KONKURSO TVARKA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2018-12-20  sprendimas Nr. T1-207

2019-12-19 sprendimas Nr. T1-242

 

RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ DYDŽIAI

Eil. Nr. pagal viešų vietų sąrašą

Už Leidimo išdavimą

Renginiui, Eur

Fiksuotas mokestis, Eur

Nidoje

Preiloje, Pervalkoje

Juodkrantėje

1.; 2.; 3; 4.; 6.; 7.

Prekybai iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų dviračių

29

290

115

175

5.;

Prekybai maisto produktais kioskuose,  iš prekybai pritaikytų automobilių, priekabų

87

870

350

520

8.; 12.

Poilsio ir sporto reikmenų ir įrangos, motorolerių nuomos paslaugos teikimui

87

350

140

210

10.

Žaidimų, mažųjų atrakcionų paslaugos teikimui

87

60

140

210

11.

Kinkomojo transporto ar keleivių vežimo mažaisiais autotraukinukais paslaugos teikimui

87

580

230

350

9.

Vandens pramogų inventoriaus nuomos paslaugos teikimui

87

260

120

175

13.

Apžvalgos žiūronų nuomos paslaugos teikimui

29

250

-

150

14.

Prekyba paveikslais

87

175

60

120

15.

Piešimo ir mobiliojo fotografavimo paslauga

87

175

60

120

16.

Išnešiojamoji prekyba

29

290

120

175

17.

Savitarnos siuntinių terminalų paslaugos

-

150

-

100

Neringos savivaldybės prekybos viešosiose vietose taisyklės

Vietinės rinkliavos nuostatai 

Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose  atrankos aprašas, prašymo dalyvauti atrankoje forma ir dalyvio mokesčio dydžiai


  Viešųjų vietų schemos         

Prašymo įsigyti leidimą forma

 2021 m. laisvos/ užimtos viešosios vietos

Kviečiame susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl atrankų įsigyti leidimą Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose 

 _______________________________________________________________________________________________

  Asmuo, įgijęs pirmumo teisę Leidimui konkrečiai viešai vietai gauti, per dešimt kalendorinių dienų privalo Verslo ir strateginės plėtros skyriui pristatyti šiuos dokumentus:

Asmuo, įgijęs pirmumo teisę Leidimui konkrečiai viešajai vietai gauti, per dešimt kalendorinių dienų po įvykusios Atrankos privalo Verslo ir strateginės plėtros skyriui per Neringos savivaldybės administracijos dokumentų valdymo ir ūkio skyrių pristatyti šiuos dokumentus: 

  1. nustatytos formos prašymą;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją, jeigu fizinis asmuo vykdo nustatyta tvarka apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje įregistruotą individualią veiklą;
  4. įmonės pažymėjimo kopiją, jeigu Atrankoje dalyvavo kaip juridinis asmuo;
  5. verslo liudijimo prekybiniam laikotarpiui, kuris atitinka nustatytos vietinės rinkliavos galiojimo terminą, kopiją;
  6. mokėjimo kvito kopiją su sumokėta Tarybos nustatyto dydžio vietine rinkliava tai konkrečiai viešai vietai ar skirtumu tarp Dalyvio mokesčio ir vietinės rinkliavos;
  7. su Architektūros skyriumi suderintą veiklos projektą, jei to reikalauja Neringos savivaldybės prekybos viešosiose vietose taisyklės;
  8. kitus Lietuvos respublikos teisės aktais patvirtintus, konkrečiai veiklai privalomus dokumentus.

Mokėjimo rekvizitai:

Mokėjimo nurodymas – už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą

Bankas –AB Luminor Bank, Banko kodas – 40100

Sąskaita  - LT654010042301423152

Gavėjas – Neringos savivaldybės administracija, įmonės kodas 188754378.