mobile menu toggle Pradžia

Žemės nuomos mokestis

Informuojame, kad Neringos savivaldybės taryba 2021-04-29 sprendimu Nr. T1-72 nustatė nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifus 2021 metams:

  • iki 2008 m. gruodžio 31 d. išnuomotai valstybinei žemei, jei po 2009 m. sausio 1 d. žemės vertė nėra perskaičiuota pagal Žemės verčių žemėlapius – 2,5 proc. nuo indeksuotos žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse.
  • nuo 2009 m. sausio 1 d. išnuomotai valstybinei žemei, iki 2008 m. gruodžio 31 d. išnuomotai žemei, kurios vertė po 2009 m. sausio 1 d. perskaičiuota pagal Žemės verčių žemėlapius, taip pat naudojamiems valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta:
    • gyvenamųjų teritorijų žemei – 0,2 proc.,
    • komercinės paskirties žemei  – 0,2 proc.,
    • pramonės ir sandėliavimo žemei – 0,3 proc.,
    • žemės ūkio paskirties žemei (naudingųjų iškasenų teritorijos) – 0,1 proc.

Kai mokestis skaičiuojamas nuo indeksuotos žemės vertės, taikoma tokia žemės vertė eurais už 1 ha:

Nidoje

Preiloje

Preiloje (galioja sutartims, sudarytoms   po 2005-03-17)

Pervalkoje

Juodkrantėje

komercinės, rekreacinės ir kitos ne   gyvenamosios paskirties žemei

187840,59

96756,26

120111,21

120111,21

143466,17

gyvenamosios paskirties žemei

46960,15

24189,06

30027,80

30027,80

35866,54

Valstybinės žemės nuomininkai (naudotojai) žemės nuomos mokestį turi sumokėti į Neringos savivaldybės biudžetą iki 2021 metų lapkričio 15 dienos.

Mokesčio gavėjas: Neringos savivaldybės administracija, gavėjo kodas 188754378, bankas „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT587300010088800669, įmokos kodas – 3121.

Primename, kad juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir pateikia savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui du užpildytos deklaracijos egzempliorius, iš kurių vieną su gavimo žyma grąžiname. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą rasite žemiau.

Telefonu (8 469) 52329 ar elektroniniu paštu zemesnuoma@neringa.lt. galite pasitikslinti, ar turite dar neįvykdytų prievolių už žemės nuomą Neringos savivaldybės administracijai už ankstesnius mokestinius laikotarpius, taip pat prašome informuoti apie nekilnojamojo turto ir su juo susijusių teisių bei pareigų į valstybinės žemės sklypą perleidimą/ įgijimą bei kitus pasikeitusius ar naujus mokesčio administravimui reikalingus duomenis.

Informuojame, kad Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V13-269 pasikeitė deklaracijos forma.

Deklaracijos forma .doc formatu
Deklaracijos forma .pdf formatu