mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Išmoka vaikui

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, didinama finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms. 

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt galima užsisakyti šias socialinės paramos paslaugas:

  • vienkartinė išmoka vaikui;
  • išmoka vaikui;
  • išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
  • išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
  • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
  • vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;
  • išmoka įsivaikinus vaiką;
  • globos (rūpybos) išmoka;
  • globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas;
  • vienkartinė išmoka įsikurti.

 

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

440 Eur

Vienkartinė

Mokama visiems vaikams

Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui:

     

2 vaikai

160 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš tėvų iki

vaikams sukaks 2 m.

3 vaikai

320 Eur

plius už kiekvieną paskesnį vaiką

160 Eur

Vaiko pinigai

70 Eur

Kas mėnesį

Mokama visiems vaikams iki 18 m.

arba iki 21 m., jei mokosi pagal bendrojo

ugdymo programą.

Vaiko pinigai neįgaliam vaikui

41,20 Eur

 

Išmoka neįgaliam

vaikui mokama vaiko neįgalumo laikotarpiu.

Papildoma išmoka prie vaiko pinigų

41,20 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikams iš gausių  ar

nepasiturinčių šeimų.

Šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms

1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos 1 asmeniui per

mėnesį yra mažesnės nei 2 VRP* (250 Eur)

Išmoka karo prievolininko vaikui

60 Eur

Kas mėnesį

Mokama privalomosios pradinės

karo tarnybos laikotarpiu

Išmoka besimokančio, studijuojančio

asmens vaiko priežiūrai

240 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikui sukaks 2 m., jeigu:

* tėvai neturi teisės į vaiko priežiūros

išmoką iš „Sodros“

* tėvai mokosi ar mokėsi pagal

formaliojo profesinio mokymo programą

ar aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę

studijų formą ir nėra sulaukę 26 m.

*tėvai studijuoja ar studijavo doktorantūroje

ar rezidentūroje ir nėra sulaukę 30 m.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

257,20 Eur

Vienkartinė

Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės

 išmoką iš „Sodros“, kai iki numatytos

 gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų

Globos (rūpybos) išmoka

160 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikui, kuriam globa nustatyta

šeimoje, šeimynoje, pas budintį globotoją

ar vaikų globos institucijoje

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis

priedas

160 Eur

Kas mėnesį

Globos laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, budinčiam globotojui

Vienkartinė išmoka įsikurti

3000 Eur

Vienkartinė

Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl

 pilnametystės, emancipacijos, santuokos.

Nemokama grynais pinigais.

Išmoka įvaikinus vaiką

320 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nepaisant

vaiko amžiaus, išskyrus jei įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“

* valstybės remiamos pajamos (VRP) -128 Eur

* bazinė socialinė išmoka (BSI) - 40 Eur

 

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab., tel. nr. 8 469 52394.