mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Tarybos narių nusišalinimai

Informacija apie Neringos savivaldybės mero (toliau - meras) pareikštus nusišalinimus ir Neringos savivaldybės tarybos (toliau - Taryba) narių nepriimtus nusišalinimus nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto

  • 2021 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdžio Nr.T14-7 metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Sandros Berletaitės, Arūno Burkšo, Aušros Feser, Viganto Giedraičio, Dariasus Jasaičio, Agnės Jenčauskienės, Ričardo Kičiatovo, Narūno Lendraičio, Aušros Miklauskienės, Dovydo Mikelio, Arvydo Movckaus, Lauryno Vainučio ir Stasio Vlančiaus nusišalinimai nuo 24-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo".
  • 2021 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdžio Nr.T14-7 metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 22-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl parduodamų Neringos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" ir 23-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.
  • 2021 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdžio Nr.T14-7 metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 1-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl 2021 m. rugpjūčio 26 d. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 7 darbotvarkės patvirtinimo".
  • 2021 m. rugpjūčio 19 d. vykusio Kontrolės komiteto posėdžio  Nr.T7-7 metu buvo nepriimti Komiteto narių: Dovydo Mikelio, Agnės Jenčauskienės ir Vaido Venckaus  nusišalinimai nuo 12-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo  „Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.
  • 2021 m. birželio 23 d. vykusio Tarybos posėdžio Nr.T14-6 metu Tarybos narių bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 14-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl savivaldybės būsto pardavimo".