mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Mokesčių mokėjimo atmintinės

ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS
Mokesčio skaičiavimo teisinis pagrindas:
Valstybinės žemės nuomos mokestis už išnuomotą žemę skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
Valstybinės žemės nuomos mokestis už naudojimąsi žeme, kai nuomos sutartis nesudaryta, skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr.1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
Mokesčio dydis:
Žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas taip:
ŽNM = V×T⁄100;
kur ŽNM – žemės nuomos mokestis, Eur;
V– žemės sklypo vertė, Eur;
T – Savivaldybės tarybos nustatytas žemės nuomos mokesčio tarifas.
Žemės sklypo vertė skaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka.
Žemės nuomos mokesčio tarifą nustato savivaldybės taryba. Neringos savivaldybės tarybos 2020-04-09 sprendimu Nr. T1-61 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo 2020 metams nustatymo“ nustatyti tarifai 2020 metams:

Žemės vertė Tarifas (procentais) Pastabos
Indeksuota žemės vertė 2,5  
Vidutinė rinkos vertė:    
Gyvenamųjų teritorijų žemei 0,1  fiziniams asmenims ir daugiabučių namų savininkų bendrijoms nuomos mokestį už gyvenamųjų teritorijų žemę sumažinti 40 proc.
Komercinės paskirties žemei 0,16  
Pramonės ir sandėliavimo žemei  0,25  

Mokesčio lengvatų taikymas:
Neringos savivaldybės tarybos 2009-08-12 sprendimu Nr. T1-142 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ nuo mokesčio atleidžiami asmenys, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I bei II grupės invalidai) ir asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kai žemės sklypo plotas yra ne didesnis kaip 0,015 ha. Nurodyti asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį moka tik už sklypo dalį, viršijančią 0,015 ha.
Mokesčio mokėjimas:
Mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.
Valstybinės žemės nuomininkai (naudotojai) žemės nuomos mokestį turi sumokėti į Neringos savivaldybės biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.
Mokesčio gavėjas: Neringos savivaldybės administracija, gavėjo kodas 188754378, bankas „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT587300010088800669, įmokos kodas – 3111.
Mokestį sumokėti galima naudojantis internetine bankininkyste arba bet kuriame banke.

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS
Neringos savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. T1-92 „Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ nustatyti 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai:
•0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui;
•3 procentus apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.
Neringos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. T1-94 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ nustatyti 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai:
•0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui;
•3 procentus apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.