mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Viešieji pirkimai

Neringos savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planas

Neringos savivaldybės administracijos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys

Neringos savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos

DARBUOTOJŲ ATRENKANČIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ LAIMĖTOJUS, VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS

Viešųjų pirkimų komisijos nariai:

Viktorija Budvytytė-Bedalienė (pirmininkas), Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Sigitas Šveikauskas (pirmininko pavaduotojas), Administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Dainius Skirius, Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjas

Rūta Urbonavičiūtė, Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Kristina Vlach, Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vedėja;

Viešų ir privačių interesų deklaracijos skelbiamos Valstybinės etikos komisijos interneto svetainėje

Deklaracijų paieška